Natuurwetten In De     praktijk . nl                             NAtural-LAW-SCHOOL

Echte Spiritualiteit En Moraliteit De Enige Weg Naar Vrijheid!

Actuele en nieuwe content over Natuurrecht, de wetten, het occulte, mind control, gezondheid, veiligheid en aanverwante onderwerpen. Ook ingezonden stukken kunt u hier vinden.   


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11/01/2022. 

"Het principe dat de meerderheid het recht heeft om over een minderheid te heersen,  maakt dat alle regeringen niet meer zijn dan louter een strijd tussen twee groepen mensen, over wie van hen MEESTERS zullen zijn, en welke van hen de SLAVEN; een strijd, die - hoe bloedig ook - , gezien de aard van de dingen, nooit definitief kan worden gesloten, zolang de mens WEIGERT  slaaf te zijn". -Lysander Spooner.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/01/2022. Aankondiging: 

Het was niet de regering die je vrijheid vernietigde! Het waren de mensen die het goedkeurden!!

Binnenkort op deze site een multi media presentatie over dit onderwerp wat veel mensen erg lastig zullen vinden.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/12/2021.  Video. 

Mijn grote vriend en partner in dit onderwerp (Natuurwetten) heeft een inleidende video gemaakt over de Natuurwetten hier de link naar YouTube  https://youtu.be/bP5sk5xp9WM  Indien deze video van Youtube afgehaald is kan je hem bij ons opvragen. Stuur dan even een mail of maak gebruik van het  Contact formulier. 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


18/12/2021.   Artikel "WAKKER" ZIJN BETEKEND: 

De 20 kenmerken van echt "wakker" zijn. 

 1. Het kennen van het occulte en begrijpen dat er zowel lichte als duistere aspecten aan verbonden zijn.
 2. Weten dat de waarheid uniek en objectief is.
 3. Het ware zelf kennen en de verbinding met ALLES kennen en erkennen en dusdanig leven.
 4. Weten dat de fysieke noch de spirituele werkelijkheden voorrang op elkaar hebben. 
 5. Uit ego-identificatie en ego-gehechtheid zijn.
 6. Het beoefenen van differentiatie en oordeel.
 7. Mentaal vrij zijn van alle religies. 
 8. Weten dat er niet zoiets bestaat als negatieve kennis ofwel kennis die negatief is. 
 9. Het kennen van de oorzakelijke factoren die hebben geleid tot de huidige toestand van o.a. mens, dier en aarde.
 10. Het begrijpen van, en leven in harmonie met de Natuurwetten. 
 11. Het kennen van en leven volgens de twee pijlers van verlichting. 
 12. Weten dat autoriteit een onwettige illusie is en dat alle regeringen (overheden) slavernij zijn. 
 13. Onderkennen van het cruciale belang van vrije wil en persoonlijke verantwoordelijkheid. 
 14. Weten dat de zogenaamde "negatieve" emoties een zeer belangrijk doel dienen. 
 15. Weten dat verlichting niet gaat over het in standhouden van gelukzaligheid in een wereld vol lijden.
 16. Weten wat ware vergeving werkelijk betekend. 
 17. Het verschil kennen tussen wat niet kan worden veranderd en wat moet worden veranderd. 
 18. Zorgzaam genoeg zijn om actie in de "echte" wereld te ondernemen om een echte verandering te veroorzaken (paradigmaverschuiving).
 19. Weten dat verlichting gaat over het beïnvloeden van anderen zodat zij zich kunnen verbeteren. In de alchemie: The Great Work.
 20. Weten dat verlichting niet gelijk staat aan perfectie. Dit overzicht heeft een zeer diepgaande verklaring voor elk van de twintig punten. Wij hebben een presentatie over dit onderwerp welke wij  op aanvraag op locatie kunnen doen. Gezien de duur van deze workshopachtige presentatie is het zinvol een dag te reserveren. U moet rekenen op zes uur presentatie en daarna nog wat vraag en antwoord. Binnenkort geeft eric  8  zoom meetings van ieder 40 a 50 minuten over dit onderwerp. Aanmelden kan via het contactformulier of een mail aan Eric@natuurwettenindepraktijk.nl. Een bijdrage in euro's of Florijnen stellen we zeer op prijs. Deze sessies worden opgenomen dus ook achteraf aanvragen is mogelijk. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------