Natuurwetten In De     praktijk . nl                             NAtural-LAW-SCHOOL

Echte Spiritualiteit En Moraliteit De Enige Weg Naar Vrijheid!

WAARHEID EN ECHTE VRIJHEID deel 9

Vandaag: Polariteiten, Liefde/Angst.door eric ten hoopen

Liefde is alles, angst een illusie. De waarheid kan nooit vernietigd worden.

In deze serie van artikelen bespreek ik alles over: Bewustzijn, Mind Control , Natuur- en Spirituele Wetten, het Occulte en alle thema’s die betrekking hebben op de vrijheid van alle wezens op deze aarde. Deze rubriek kent geen taboethema’s, alles wordt besproken. Hier laat ik het licht schijnen op al het donkere op onze wereld. Ik zal krachtige oplossingen geven voor de problemen waar we als aardbewoners mee geconfronteerd worden op dit kritieke moment in de ontwikkeling van de aarde en de mensheid. Het moment van de keuze; bewustzijn of vernietiging, aarde of hel.

Wat ik voortaan ook zal doen is evenementen melden welke van belang zijn voor de vrijheid van alle wezens. Als je dus een evenement weet of organiseert welke helpt mensen en/of dieren vrij te maken of daar aandacht aan besteedt nodig ik je van harte uit deze aan mij te mailen via onderstaand mailadres. Ik neem wel de vrijheid zelf te bepalen wat ik wel of niet vind passen.

Voordat ik verder ga bij waar we de vorige keer zijn gebleven, wil ik eerst eenieder nog eens attenderen op de onlinecursus over de Unified Field Theory. Dit is de laatste keer want iedereen kan de link via deze site altijd terugvinden. Of mij een mail sturen als men informatie wenst.  Het is van belang dat zo veel mogelijk mensen kennis hebben van de Unified Field Theory. Omdat dat hetzelfde doet als de Natuur en spirituele wetten. Kennis daarvan en het delen van die kennis helpt ons het paradigma te verschuiven. Kom een keer naar een inleiding over de Unified Field Theory welke ik in Deventer (hou de agenda in de gaten of laat je op de maillijst zetten voor mijn evenementen via het contactformulier.   De basis online cursus vergt geen investering,  maar wees er zeker van dat je waar voor je geld krijgt als je tot het hoogste niveau gaat je het zelfs terug kan verdienen met het geven van workshops of presentaties. Om zeker te weten of het iets voor je is dan raad ik je echt de inleiding aan. Die investering is erg laag een tientje voor de zaalhuur en een avondje tijd….. ik betaal de koffie of thee. 

The Unified Field Theory.

The Resonance Project Foundation heeft een onlineprogramma ontwikkeld waarmee mensen diepgaande kennis kunnen opdoen over The Unified Field Theory. Op 1 mei 2015 startte de module DLV1 (Delegate level 1). Je kan op elk moment inspringen alle live gesprekken worden opgenomen. Het is een cursus met schriftelijk(digitaal) materiaal, video’s, live gesprekken met Nassim Haramein en anderen etc. etc. Het geeft diep inzicht in het huidige paradigma en in het paradigma wat we nodig hebben om tot een betere wereld te komen. Uitleg over de wiskundige formules over Black holes en het Universum, die je gewoon gaat begrijpen, tot aan wat de oude beschavingen wisten en waar wij er van kunnen leren tot aan de energie die nodig is om UFO’s te laten reizen tussen de zonnestelsels. Het geeft je inzicht in wat ons allen één maakt en zal dat bewijzen. Het zal je laten zien waarom en hoe we verbonden zijn met alles in het Universum. Wat onze rol is in het Universum en hoe we alles kunnen beïnvloeden. Een scala aan onderwerpen die boeien van het begin tot het eind en die je opleiden tot het niveau van Delegate 1 van The Resonance Project Foundation. Er is geen speciale voorkennis vereist. Wel is het handig als je Engels van voldoende niveau is. De vaktaal of het jargon van de fysica leer je snel.  Via de link hieronder kan je alle informatie vinden. Ik hoop dat velen van jullie willen bijdragen aan een betere wereld en een goede toekomst voor de generaties na ons en verdieping zullen zoeken via deze online academie. De link is: www.resonance.is/academy. 

Als het niet lukt mail mij dan even via het onderstaande mailadres.

Hallo allen die één zijn!   De vorige keer zei ik dat ik deze keer de volgende onderwerpen ga behandelen; solipsisme en verder polariteiten, liefde versus angst en wie weet en onze kijk op de wereld.  Dat gaan we dus niet redden. Allereerst ga ik antwoord geven op een vraag van een lezeres en daarna ga ik solipsisme behandelen. Ik kopieer de vraag uit de mail en haal de naam weg. De andere onderwerpen schuiven dus gewoon door.

Hallo Eric,

We hebben elkaar ontmoet op jouw dag seminar over de natuurwetten in Deventer 2 jaar geleden. Ik ben nog steeds onder de indruk en de eerste weken echt in shock na de cursus. Het heeft me een heel andere blik op wat er allemaal gebeurt gegeven en mijn leven positief veranderd (ja ondanks de shock).  Ik ben blij met de verdieping die je geeft in deze stukken dat doet me deugd. Ik zag dat je al maanden niets meer geschreven had dus ben blij dat je weer doorgaat.  Ik ben nog steeds met de materie bezig en leer veel. Ik heb een vraag waar ik niet uit kom. Je hebt veel vertelt over symboliek en vrijmetselaars en dergelijke. Nu heb ik een vraag daarover. In de vrijmetselarij en andere mysterie scholen heb je graden, ook meten wij temperatuur in graden en cirkels ook.  Is daar esoterisch iets aan te verbinden? Heeft het met elkaar te maken?

Groet en heel veel dank voor wat je doet,

liefs,

Ik heb geantwoord als volgt:

Beste ………. ,

Dank voor je mail en je bemoedigende woorden. Ik ben blij dat de waarheid indruk op je gemaakt heeft en dat je er iets positiefs aan over hebt gehouden. Nu de rest van de mensheid nog en we zijn klaar. Ik zal je vraag in een volgend blog beantwoorden zodat alle lezers er iets aan hebben. Dus ja het heeft wel degelijk iets met elkaar te maken.

Dank voor je vraag, een hele goeie en graag tot een volgende keer.

Hartelijke groet,

eric

Hebben graden van temperatuur, cirkels (geometrie) en niveaus van ontwikkeling binnen esoterische of occulte orders met elkaar te maken is de vraag. Het antwoord is: Ja.  Maar het moet natuurlijk wel even toegelicht worden.

In de Vrijmetselarij en andere mystieke scholen zijn de eerst 32 graden de niveaus onder de illuminatie. En het verwijst naar het niveau van het bewustzijn van de leerling. Onder de 33e graad ben je nog niet verlicht en is je geest (spirit of hoe je het wil noemen) nog in vaste vorm. Net als bevroren water.  

32 Fahrenheit = 0 graden Celsius.

Water dat bevroren is heeft een vaste vorm, is niet flexibel, kan eigenlijk weinig. Als water boven de nul graden komt (32 Fahrenheit) smelt het en kan het allerlei vormen aannemen in alle richtingen bewegen. Zich aan alle omstandigheden aanpassen en zichzelf daarin niet verliezen. Dus wanneer je boven de 32e graad komt kun je (je geest) vrij vloeien en ben je niet meer in de vaste vorm (uniform) één vorm. Je begint te beseffen wat echte zorg betekend en dat het systeem waarin we zitten niet compleet weg hoeft je beseft dat je één van die stenen in de muur bent (vrijmetselaars). Dat is een van de symbolische betekenissen van het woord “graad”.  Ik zelf heb de 10e graad in de illuminatie niet van de vrijmetselaars maar een andere mysterieschool. Ik heb gezworen deze kennis niet te delen maar helaas (voor hen) ben ik van mening dat informatie voor iedereen beschikbaar moet zijn en niet voor een elitair groepje behouden moet blijven zodat die door hun kennis misbruik kunnen maken van mensen die die kennis niet bezitten.

Een andere betekenis van graad is die van astronomische metingen en die van de cirkel. We meten in de astrofysica alles in graden net als in cirkels. De cirkel is tenslotte de vorm van de astrologische sfeer (bol) waarin we leven. Net als de meridianen op de aarde, we hebben het over de lengte en breedte graden op de aarde. Dit is gerelateerd aan de astro- fysiologische culten van oudsher. Ik heb het in mijn presentaties en in deze blog vaak over de culten van de Zon de Maan en de sterren. De basis van de grote religies op deze aarde. Christendom, Islam en Judese religies. Een ander aspect van graden is de zodiac met 12 huizen elk 30 graden is 360 graden voor de hele cirkel. Je kunt kijken naar de acht secties die kruizen van de zodiac geven elk 54 graden. Esoterisch gezien zijn 360 en 54 gelijk aan elkaar ze vormen beiden 9 bij getalsreductie in numerologie. Het gezegde: ”je bent rond geweest” komt daar vandaan, in het Engels “You come full circel” is als je alles hebt doorlopen de hele weg bent gegaan op de ladder naar illuminatie. De cirkel staat voor zelfkennis, als je alle graden op die cirkel hebt gehad ken je jezelf en ken je het Universum. We kennen allemaal de opschrift in Delphi. Ken jezelf en je zal het Universum en de Goden kennen. Het gaat dus om ware hogere kennis van het zelf. De kennis die de occulten bezitten en ons bewust onthouden wordt zodat men macht over ons heeft. Ik kom hier in deze serie nog uitgebreid op terug.

Tot zover een kleine opsomming wat graden representeren en of het iets met elkaar te maken heeft. In de natuur heeft alles met elkaar te maken niets staat los van het andere. Alles is één dat is zowel mathematisch te staven (zie de Unified Field Theory) als spiritueel te ervaren. Wat wij geven krijgen we terug. Ik hoop dat deze opsomming wat zicht geeft en de vraagster verder zal helpen. Ik verneem het graag.

Verder met wat waar ik het deze keer over zou hebben.

Polariteiten

Er zijn twee onderliggende emotionele krachten actief in ons. Je kunt ze zien als essenties, dingen die je niet verder kan delen of ontleden. Het zijn primaire bewegers, of veroorzakers. Het zijn twee essentiële emoties en ze zijn tegenovergesteld aan elkaar, althans zo lijkt het. Zo lijkt het, wat bedoel ik daarmee? In veel zaken heb je schalen of graden of andere meetbare grootheden. Kijk bijvoorbeeld naar de dynamiek van heet en koud. Zijn dat echt tegenpolen?  De meesten onder ons zeggen: ”ja natuurlijk ze zijn volledig tegenovergesteld aan elkaar”. Als iets heet is dan is het niet koud en andersom ook dus tegengestelden. Maar als je iets dieper kijkt dan is dat wat tegenovergesteld lijkt eigenlijk meer het ontbreken van het andere. Als iets koud is, is dat omdat het warmte-energie mist. Dus als iets koud is en je stopt er meer warmte-energie in dan wordt het steeds warmer. Met andere woorden het ontbreken van warmte maakte dat het koud was. Niet omdat het tegenpolen zijn maar omdat het energie is van dezelfde soort waar bij de een gebrek aan is en bij de ander niet. Als er veel warmte-energie in zit noemen we het heet zit er weinig warmte-energie in dan noemen we het koud. Vanuit dit perspectief zijn het dus geen tegenpolen. Het zijn verschillende waardes van dezelfde dynamiek dezelfde soort energie.

Laten we naar licht en donker kijken. Zijn licht en donker tegengestelden? Nee, donker is niet meer en niet minder dan de afwezigheid van licht. Donker bestaat als ding niet eens. Probeer maar eens donker in een lichte kamer te stralen?!  Je kan een kamer die donker is omdat het licht ontbreekt wel inschijnen met een zaklantaarn.

Zo hebben we zwaar en licht, scherp en bot, hoog en laag, mooi en lelijk, dom en knap, etc.

Nu over naar de emotionele polariteiten. Bestaan die dan wel? Of is dit concept daar ook van toepassing?  Laten we kijken naar goed en goed voelen. Het is simpel, de meesten zien het meteen. Waar hebben we het over?  De basis emotie is Liefde. Geen romantische liefde of Hollywood liefde. Liefde is de kracht die het bewustzijn vergroot.  Het is de expansieve kracht die het mogelijk maakt dat bewustzijn groeit. Sommige mensen zeggen dat je het niet kan benoemen omdat dat beperkend is maar ik zeg je dat dit het is. Er is een polariteit (althans zo zien mensen het) op liefde en die noemen we angst. Angst zorgt dat bewustzijn verdwijnt, het sluit, maakt dat je niet kijkt of zoekt maar zorgt dat je alleen die angst ziet of kent. Mensen denken altijd dat haat het tegenovergestelde van liefde is. Maar dat is slechts één van de manifestaties van angst. Liefde is dus de expansieve kracht van bewustzijn en angst is de kracht die bewustzijn verkleint of zelfs laat verdwijnen. Deze (schijnbare) polariteiten hebben in en externe manifestatie.  De interne manifestatie van liefde is dus bewustzijn (vergroten) de Interne manifestatie van angst is het verkleinen van bewustzijn.  

Als we kijken naar de interne expressie van liefde. Hoe manifesteert de kracht van liefde zich dan in ons? Er zijn meerdere namen. Je kunt het; liefde voor zichzelf noemen, anderen noemen het verlichting of balans of interne vrede. Mijn vriend Mark Passio noemt het “dominion” ik noem het graag “soeverein”. Soeverein betekend eigen meester, zelf regelend, je eigen koning of vorst.

Als je naar het Hebreeuws kijkt heb je daar een woord: Shatan.  Dat betekent tegengestelden, oppositie, wat verdeeld, tegenpolen. Daar komt het woord Satan vandaan! We hebben al gezien dat het tegenpool van liefde angst is ofwel het ontbreken van liefde. En we kunnen zeggen dat als liefde ontbreekt de oppositie de kans krijgt want daar waar liefde het bewustzijn laat groeien zal angst het bewustzijn doen krimpen of zelfs laten verdwijnen. Mensen in angst slaan dicht, trekken zich terug, lezen niet, zien niet, horen niet. Angst sluit mensen af. Toch zeg ik dat de tegenpool angst niet bestaat. Angst is een illusie. Het is niet meer dan het ontbreken van liefde. Angst is net als donker iets wat op zich niet bestaat. Ik sluit mijn blogs altijd af met de zin: Liefde is alles, angst een illusie. De waarheid kan nooit vernietigd worden.  En zo is het, ik denk dit niet ik geloof dit niet dit is wat de natuur doet. Ik ga dat allemaal hier bewijzen.

Ik zei net al één van de betekenissen van het Hebreeuwse woord is verdelen. En dat is ook wat je ziet bij mensen zodra er intern een verdeling is kan angst toeslaan. Welke verdeling bedoel ik dan? Mensen die in liefde leven en geen angst kennen hebben Gedachten Emoties en Acties op één lijn liggen. Ze doen wat in lijn ligt met hun denken en emoties. Gedachte emotie actie.  Ze doen niet wat ze moreel niet goed achten. Wat het ze ook kost. Er is een immense hoeveelheid lef en doorzetting voor nodig een leven waarin gedachten emoties en acties op één lijn liggen vergt meesterschap over het zelf.  En ik ben ervan overtuigd dat hier de uitdaging voor de mensheid ligt. Als vele mensen hun bewustzijn zo verhogen dat ze die drie expressie van bewustzijn in één lijn hebben, uniciteit hebben, dan zullen we als mensheid weer in vrijheid leven. Zullen we moraal weer kennen, zal respect weer bestaan en wat het meest belangrijk is: Alles zal weer vrijheid kennen. Er is maar één manier daar te komen. Diepe kennis en het toepassen van Natuurwetten. De enige weg uit de chaos waarin we verkeren.  Ook al is het aantal mensen dat zover is nog lang niet groot genoeg om het totale bewustzijn en welzijn te verheffen eenieder die voor zichzelf actie op één lijn krijgt met zijn gedachten en emoties is een gelukkig en vrij mens. Is niet te raken door derden wat ze ook doen. Ik gun het u allen!! Kom uit de verwarring want daar zitten veel mensen in. Logisch als je intern verdeeld bent heb je verwarring en dat houdt je weg bij je hogere zelf. Dat maakt dat je dingen onderneemt of doet die je goed praat. Justificeert. Iemand die in verwarring verkeert kent geen zelfliefde. Ze hebben geen idee wat vrijheid is, geen idee wat soeverein is, je kan ze laten doen wat je wil zolang ze in deze staat van angst en verwarring leven.

Conclusie: Mensen die leven in liefde kennen vrijheid, als vele mensen leven in liefde zal het collectief bewustzijn groeien en zullen uiteindelijk alle wezens in vrijheid leven.

Mensen die leven in angst, of waar liefde afwezig is leven in verwarring, houden niet van zichzelf, kennen zichzelf niet, zijn niet in contact met hun hogere ik. En hebben behoefde aan controle. Controle over zichzelf maar ook over anderen. Ze willen steeds meer controle. Steeds minder vrijheid. Kijk even naar onze wereld. Alles is controle. Mensen dit lijdt tot slavernij en dat is waar we zijn. Ik verneem graag jullie commentaren via de mail of skype.

De volgende keer ga ik het hebben over ons wereldbeeld. Daarom even een stukje herhaling van een onderwerp dat ik al eerder besproken heb.

Solipsisme de grootste leugen.

Solipsisme is geen woord dat we veel tegenkomen. Toch zijn er vele solipsisten op deze wereld. Overal komen we ze tegen zodra we het gedrag herkennen. Ik ben in deel 3 van deze serie al redelijk diep ingegaan op solipsisme dus lees dat even zou ik zeggen en dan volgt hier nog wat aanvulling en overweging.

Er zijn twee manieren waarop we ons zelf voor de gek houden. De eerste is geloven wat niet waar is en de tweede is niet geloven wat wel waar is. Dit simpele gegeven is de reden van veel lijden op aarde. Mensen accepteren leugens en leren dat al vroeg. Je mag zelf bedenken hoe dat begint. Ik ben geen sinterklaas en geloof niet is sprookjes  .  Het is dan ook belangrijk dat we leren hoe we waarheid en leugen kunnen onderscheiden. Want er is iets als waarheid. Waarheid bestaat. In solipsisme bestaat geen waarheid het enige wat waar is is dat wat bestaat in de eigen perceptie. Perceptie is waarheid en anders niets. Ik heb dit al eerder de grootste leugen genoemd. Deze grootste leugen is de basis voor alle andere leugens waar we onder bedolven worden. Want het claimt dat ieder individu zijn eigen arbiter is van wat waarheid is. Waarheid is niet iets wat je ontdekt en accepteert,  nee het is iets wat je zelf bepaald zoals het je uitkomt. Dat is solipsisme. Er zijn meer mensen slachtoffer van deze rampen ideologie dan je zou denken.  En dat heeft een enorm effect op ons wereldbeeld.

Tot de volgende blog.

Denk eraan: Op het pad naar de waarheid zijn er maar twee fouten; Niet beginnen of niet de hele weg gaan.

eric

Evenementen  

1 sept 2022;  Deventer Dag seminar Natuur- en Spirituele wetten. Hoe het wel of niet kennen van deze wetten ons leven en gedrag beïnvloedt, Mind Control, bewustzijn, het occulte et cetera. Een lange sessie van 9.30 tot uiterlijk 21.30. Bij dit evenement is aanmelden via onderstaand emailadres verplicht. Entree is 25,00  euro in de voorverkoop. Aan de zaal 30,00 euro. Entree is inclusief koffie en thee. Lunch en diner moet men zelf meenemen of ter plekke bestellen. Alleen vegan verkrijgbaar.

NOVEMBER 2022,  12 daagse studiereis naar Mexico, de Maya Riviera. Intensief de Unified Field Theory leren en beleven, dagelijkse sessies in het Nederlands. Het begin van een nieuw paradigma.. Maximale deelname 12 personen.

Januari 2023,  12 daagse studiereis door Egypte langs de piramides, de tempels, mystieke plekken. Intensief de Unified Field Theory leren en beleven, dagelijkse sessies, een uur les in de koningskamer van de piramide: Waar was deze voor?!   Van Cairo tot Aswan en Abu Simbel en alles er tussen. Maximale deelname 40 mensen.

Denk eraan: vragen, suggesties, discussiepunten of evenementen? Mail ze aan eric@natuurwettenindepraktijk.nl  

Liefde is alles, angst een illusie. De waarheid kan nooit vernietigd worden.